Közlemény!

Kedves Hívek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Egri Főegyházmegye főpásztorának rendelkezésre alapján – idős híveinkre való tekintettel – nem tartunk nyilvános szentmisét, csak magánmisét.

Vasárnaponként déli 12:00 órakor szentmisét celebrálok Mátraszentimre-Bagolyirtáson, lélekben az oltárra helyezem mindazon kedves híveket és családjukat, akik szeretik a fallóskuti Szűzanyát. Kérem önöket, kövessék a Mária Rádió műsorait, vagy a Szent István rádió közvetítéseit.
Ha nagyhétig visszaállítják a nyilvános misézési lehetőséget, akkor szeretettel várom önöket nagypénteken 16 órakor, ha nem, akkor nagyszerdán, nagycsütörtökön és nagyszombaton 13 és 16 óra között állok azok rendelkezésére, akik szeretnék a húsvéti szentgyónásukat elvégezni. Addig is kövessék honlapunkat!

Plébánia

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/kozlemeny/

Hamvazószerda

A héten, február 23-án kezdődik a nagyböjt, hamvazószerda napjával. Ez a nap a húsvét időpontjától függően (a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap) mindig február 4. és március 10. közé esik.

A nagyböjt kezdetét jelző szertartás a hamvazás. A 4. századtól a nyilvános bűnbánatot tartó és nagycsütörtökön feloldozást nyerő bűnbánók a nagyböjt első napján mezítláb, zsákszerű vezeklő ruhában, a templom kapujában várták a püspököt, aki a templomba vezette őket. Elmondták a bűnbánati zsoltárokat, majd a püspök a fejükre tette a kezét. Megszórta őket hamuval, feladta nekik a ciliciumot, kirótta a penitenciát és meghintve őket szenteltvízzel, miként az Úr a paradicsomból Ádámot, kiutasította őket a templomból. A nagyböjtben többé a templomba nem mehettek, csak az ajtóban állottak és a betérő hívek imádságát kérték.
Eleinte a hamuval való megszórás csak nyilvános bűnbánók szertartása volt. A hívek közül azonban sokan csupán alázatosságból szintén meghintették magukat hamuval. Szokás volt az is, hogy a haldoklók a nyilvános bűnösök ciliciumát vették magukra és hamuba fektették őket. A 10. századtól külön megáldották a hamut, melyet az előző év virágvasárnapi barkáiból állítottak elő. A nyilvános vezeklés megszűntével, a 14. század után a hamvazás szertartása mint a nagyböjt kezdete általánossá lett. A klerikusok a tonzúrára kapták a hamut.
A pap helyi szokás szerint keresztet rajzol a hívő homlokára a hamuval, v. a fejére hinti a hamut, a köv. szavak kíséretében: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel” vagy: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/hamvazoszerda/

Vendégeink a héten

Február 23-án, vasárnap a déli szentmisén a kőbányai Szent László plébánia kórusa énekel templomunkban. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!Két nappal később, kedden, 25-én 11:30-kor lesz a szentmise, amelyet dr. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök celebrál. Erre az alkalomra is várunk minden hívőt!

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/vendegeink-a-heten/

Ünnepi szentmisék rendje

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/unnepi-szentmisek-rendje/

Kedves hívek!

Jövő hét szombaton, november 23-án a fallóskúti kápolnában szabadság miatt nem lesz szentmise!

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/kedves-hivek/

Ünnepi miserend a Felső-Mátrában

Kedves Hívek!

Templomainkban a következő időpontokban lesznek szentmisék november 1-én és2-án:

Nov. 1. péntek, Mindenszentek, parancsolt ünnep:

  • 12:00 óra: Fallóskút
  • 17:00 óra: Mátraszentimre

Nov. 2. szombat, Halottak napja:

  • 12:00 óra: Fallóskút, a fallóskúti elhunytakért
  • 15:00 óra: ájtatosság a mátraszentimrei temető keresztjénél
  • 17:00 óra: Mátraszentimre, a falu összes elhunytjáért

A fallóskúti altemplom 10:00-15:00 óra közt van nyitva.

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/unnepi-miserend-a-felso-matraban/

Főpásztori látogatás a fallóskúti kegyhelyen

2019. 10. 18-án Fallóskútra látogatott Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dr. Csizmazia István főesperes és Juhász Ferenc esperes. Látogatásuk során megtekintették a kápolnát, a templomot és a nemrég elkészült új zarándokszállást.

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/fopasztori-latogatas-a-falloskuti-kegyhelyen/

Átadási ünnepség 2019. október 12-én

Kedves Hívek!

2019. október 12-én kerül sor a galyatetői Kodály kápolna renoválás utáni átadására. Ezen a napon Fallóskúton a déli szentmise elmarad, de szeretettel várunk mindenkit 11 órára Galyatetőre ez ünnepi alkalomból!

A misén többek közt Halmos László Ave Maria c. műve is elhangzott.

 

A galyai szentmise után mons. Ficzek László helynök úr a fallóskúti kegyhely Lourdes-i barlangjának új képeit és az új zarándokszállást áldja meg. Erre az alkalomra is várjuk a kedves híveket!

Dobák Gábor
plébániai kormányzó

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/miserend-valtozas-2019-oktober-12-en/

Szent Kereszt ünnepe Fallóskúton

Michele Baggi atya, a budapesti Krisztus Király plébánia káplánja, a Borromei Szent Károly Missziós Papi Testvériség tagja szeptember 14-én Szent kereszt ünnepén szentmisét mutat be kegyhelyünkön. A liturgián jelen lesznek a Cieli közösség tagjai. Mindenkit szeretettel várunk!

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/szent-kereszt-unnepe-falloskuton/

Útlezárás a Salgó rally idején

2019. aug. 25-én, vasárnap tartják a Salgó rally futamait a Mátrakeresztes és Mátraszentimre közti útszakaszon. Ezért e napon korlátozott a közlekedés a két település közt. A korlátozás a buszjáratokat is érinti!

Áthaladás. illetve a fallóskúti kegyhely megközelítése a következő időpontokban lehetséges:

  • reggel 7:15 előtt
  • Pásztó felé a mátraszentimrei Vadvirágtól 11:09-kor induló autóbuszt követve, kb. 11:24-ig
  • a Pásztóról 10:55-kor induló, a mátrakeresztesi postát kb. 11:18-kor elhagyó autóbuszt követve, kb. 11:30-ig

A buszok előtt felvezető autó halad, az autóbusz mögött haladhatnak a személyautók. A mise után előreláthatólag 13:15 körül szintén felvezetéssel lehet távozni.

A Pásztóról 9:53-kor, illetve 13:03-kor induló autóbuszjáratok a mátrakeresztesi postáig közlekednek, míg az eredetileg Mátraszentimréről 12:01-kor ill. 15:00-kor induló járatok csak a mátrakeresztesi postától indulnak Pásztó felé. Ezekkel a járatokkal tehát a Mátraszentimre-Mátrakeresztes szakaszon nem lehet utazni!

Az út megnyitásának várható időpontja 18:30.

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/utlezaras-a-salgo-rally-idejen/