2020. július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe

Ez a nap a fallóskúti kápolna főbúcsúja, amelynek a programja a következőképp fog alakulni:

1200  ünnepi szentmise. Szónok: az aranymiséjét ünneplő Dr. Ondovay Tibor pápai prelátus. A misén részt vesznek a kerület és a térség papjai.

1300 Jöjjön a fény címmel ünnepi műsort hallgathatnak a kedves hívek. A műsor közreműködői: Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész és Vadkerti Imre Külhoni magyarságért díjas előadóművész.

1400 órakor közös ebédre invitáljuk a résztvevőket.

Szeretettel várjuk kedves híveinket!
Csoportok, ha lehet, előre jelentkezzenek!

A rendezvény plakátját ide kattintva lehet megtekinteni!

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/2020-julius-2-sarlos-boldogasszony-unnepe/

Pünkösdi ünnepi miserend

A mátraszentimrei plébániához tartozó templomokban Pünkösd ünnepén a misék rendje a következő:

Pünkösd vasárnap:

Mátraszentimre, Szent Imre templom 900
Mátraszentlászló, Három falu temploma, Szent István Király templom 1030
Mátraszentimre-Fallóskút, Béke Királynője templom, szabadtéri mise 1200

Pünkösd hétfő:

Mátraszentimre-Fallóskút, Béke Királynője templom, szabadtéri mise

(Pillanatképek a szertartásról Galériánkban láthatók.)

1200

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/punkosdi-unnepi-miserend/

A nagyheti szertartások élő közvetítése

Kedves Hívek!
Terveink szerint élőben közvetítjük a nagyheti szertartásokat az interneten! A szertartások a következő időpontokban kezdődnek:

  • Nagycsütörtök: 1800
  • Nagypéntek: 1500
  • Nagyszombat: 1800
  • Húsvét vasárnap: 1000

A közvetítéseket a https://elomise.falloskutikapolna.hu címen vagy a Szertartások élő közvetítése menüpontból lehet elérni.

A részvételhez kérjük, kezdés előtt 10-15 perccel látogassanak el erre a címre!
Első ízben kattintsanak a jobb felső sarokban levő
piros Feliratkozás gombra! A továbbiakban erre már nem lesz szükség!

Áldott, kegyelemteljes ünnepeket mindenkinek!

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/a-nagyheti-szertartasok-elo-kozvetitese/

Közlemény!

Kedves Hívek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Egri Főegyházmegye főpásztorának rendelkezésre alapján – idős híveinkre való tekintettel – nem tartunk nyilvános szentmisét, csak magánmisét.

Vasárnaponként déli 12:00 órakor szentmisét celebrálok Mátraszentimre-Bagolyirtáson, lélekben az oltárra helyezem mindazon kedves híveket és családjukat, akik szeretik a fallóskuti Szűzanyát. Kérem önöket, kövessék a Mária Rádió műsorait, vagy a Szent István rádió közvetítéseit.
Ha nagyhétig visszaállítják a nyilvános misézési lehetőséget, akkor szeretettel várom önöket nagypénteken 16 órakor, ha nem, akkor nagyszerdán, nagycsütörtökön és nagyszombaton 13 és 16 óra között állok azok rendelkezésére, akik szeretnék a húsvéti szentgyónásukat elvégezni. Addig is kövessék honlapunkat!

Plébánia

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/kozlemeny/

Hamvazószerda

A héten, február 23-án kezdődik a nagyböjt, hamvazószerda napjával. Ez a nap a húsvét időpontjától függően (a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap) mindig február 4. és március 10. közé esik.

A nagyböjt kezdetét jelző szertartás a hamvazás. A 4. századtól a nyilvános bűnbánatot tartó és nagycsütörtökön feloldozást nyerő bűnbánók a nagyböjt első napján mezítláb, zsákszerű vezeklő ruhában, a templom kapujában várták a püspököt, aki a templomba vezette őket. Elmondták a bűnbánati zsoltárokat, majd a püspök a fejükre tette a kezét. Megszórta őket hamuval, feladta nekik a ciliciumot, kirótta a penitenciát és meghintve őket szenteltvízzel, miként az Úr a paradicsomból Ádámot, kiutasította őket a templomból. A nagyböjtben többé a templomba nem mehettek, csak az ajtóban állottak és a betérő hívek imádságát kérték.
Eleinte a hamuval való megszórás csak nyilvános bűnbánók szertartása volt. A hívek közül azonban sokan csupán alázatosságból szintén meghintették magukat hamuval. Szokás volt az is, hogy a haldoklók a nyilvános bűnösök ciliciumát vették magukra és hamuba fektették őket. A 10. századtól külön megáldották a hamut, melyet az előző év virágvasárnapi barkáiból állítottak elő. A nyilvános vezeklés megszűntével, a 14. század után a hamvazás szertartása mint a nagyböjt kezdete általánossá lett. A klerikusok a tonzúrára kapták a hamut.
A pap helyi szokás szerint keresztet rajzol a hívő homlokára a hamuval, v. a fejére hinti a hamut, a köv. szavak kíséretében: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel” vagy: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/hamvazoszerda/

Vendégeink a héten

Február 23-án, vasárnap a déli szentmisén a kőbányai Szent László plébánia kórusa énekel templomunkban. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!Két nappal később, kedden, 25-én 11:30-kor lesz a szentmise, amelyet dr. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök celebrál. Erre az alkalomra is várunk minden hívőt!

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/vendegeink-a-heten/

Ünnepi szentmisék rendje

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/unnepi-szentmisek-rendje/

Kedves hívek!

Jövő hét szombaton, november 23-án a fallóskúti kápolnában szabadság miatt nem lesz szentmise!

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/kedves-hivek/

Ünnepi miserend a Felső-Mátrában

Kedves Hívek!

Templomainkban a következő időpontokban lesznek szentmisék november 1-én és2-án:

Nov. 1. péntek, Mindenszentek, parancsolt ünnep:

  • 12:00 óra: Fallóskút
  • 17:00 óra: Mátraszentimre

Nov. 2. szombat, Halottak napja:

  • 12:00 óra: Fallóskút, a fallóskúti elhunytakért
  • 15:00 óra: ájtatosság a mátraszentimrei temető keresztjénél
  • 17:00 óra: Mátraszentimre, a falu összes elhunytjáért

A fallóskúti altemplom 10:00-15:00 óra közt van nyitva.

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/unnepi-miserend-a-felso-matraban/

Főpásztori látogatás a fallóskúti kegyhelyen

2019. 10. 18-án Fallóskútra látogatott Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Dr. Ternyák Csaba egri érsek, Dr. Csizmazia István főesperes és Juhász Ferenc esperes. Látogatásuk során megtekintették a kápolnát, a templomot és a nemrég elkészült új zarándokszállást.

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/fopasztori-latogatas-a-falloskuti-kegyhelyen/