TÁJÉKOZTATÓ A MÁTRASZENTIMREI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÁLYÁZATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MÁTRASZENTIMREI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÁLYÁZATÁRÓL

 1. Kedvezményezett neve: Mátraszentimrei Római Katolikus Egyházközség
 1. pályázati felhívás neve, kódszáma:  „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”
  EFOP-1.3.7-17
 1. a projekt címe, azonosító száma: Mátraszentimrei Római Katolikus Egyházközség Szent Imre Herceg körének megalakítása
  EFOP-1.3.7-2017-00267
 1. a szerződött támogatás összege: 49.925.965,- Ft
 1. a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 1. a projekt tartalmának rövid bemutatása:

Mátraszentimre település egyházközsége uniós forrásból pályázatot nyert  közösségfejlesztő tevékenységének bővítésére.

Programunkat arra a meggyőződésre alapoztuk, hogy (amint az a Semmelweis Tervben és a Nemzeti Népegészségügyi Programban rögzítésre került) a folyamatosan növekvő számú idős lakosság életminőségének javítása, amit az alábbi három célon keresztül érhető el: szemléletváltás az időskort illetően: az időskor értékes, aktív életszakasz, az egészségügyi ellátórendszert idősbaráttá szükséges tenni, elengedhetetlen az idősek bevonása a helyi közösségek életébe, az egészségfejlesztés különböző formáinak megteremtése (intézmények, programok, tanulási lehetőségek). Ezek közül az alapvetések közül programunkban kettőt vállaltunk fel.

A felhíváshoz szintén szorosan kapcsolódik a Nemzeti Ifjúsági Stratégia. A NIS átfogó célja az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése. Erre különösen szükség van a településünkön, ahol a fiatal korosztály számára csak nagy erőfeszítésekkel, a családok több generációjának együttműködésével sikerül munkahelyet, ezzel megmaradási lehetőséget teremteni.

Újonnan létrehozott közösségünk célja az egyház szellemiségének figyelembe vételével a hátrányos helyzetű – itt vagy máshol élő – eltérő kulturális háttérrel, vagy más hátránnyal rendelkező lakossággal való kapcsolódás, a keresztényi felebaráti szeretet, elfogadás és segítés kiemelt figyelemmel az ifjúságra.

A program megvalósítása során összegyűjtjük és strukturáljuk az eddigi jó gyakorlatokat településünkön, a környéken, kitekintéssel az egyház hasonló tevékenységére, a szlovák kisebbség hazai gyakorlatára és a helyi, környékbeli kulturális és közösségfejlesztő folyamatokra. Figyelembe vesszük a közösségben meglévő, de eddig kevésbé hasznosított kompetenciákat, értékeket. Ezekből leltárt készítünk.

A mai igényekre és keretekre alkalmazva ide illesztjük a névadó, Szent Imre herceg élettörténetét, Szent István király Intelmeinek ide illő részeit.

A pályázatban vállaltuk egy regisztrált, több generációt összefogó szervezet létrehozását, mely a Szent Imre barátai – plébániai csoport elnevezést kapott.

Vállaltuk, továbbá, hogy az alábbi tevékenységek megvalósítását:

 • 3 db 1 információs nap
 • 36 db közösségfejlesztő program
 • 12 közösségi rendezvény
 • 15 workshop
 • 12 csoportos ismeretterjesztő és szabadidő hasznos eltöltését célzó program
 • 3 db képzés
 • 3 db tábor megszervezését.

 

Vállaltuk továbbá, hogy a projektben aktívan résztvevő, tanácsadást igénybevevő, tréningen, rendezvényen, programokon legalább három alkalommal megjelenő, a megjelölt célcsoportok valamelyikéhez tartozó személyek száma eléri a 100 főt. S közülük 75 fő a pályázat kiemelt célcsoportjához (25 év alatti, 55 év feletti) tartozik.

 1. a projekt tervezett befejezési dátuma:  2020. december 31.

 

 

 

Az adott cikk linkje: https://www.falloskutikapolna.hu/tajekoztato-a-matraszentimrei-romai-katolikus-egyhazkozseg-palyazatarol/