Miserend

Miseszándékot íratni a szentmisék előtt 3/4 12-ig lehet. A zarándokhelyen mindig déli 12 órakor van szentmise, a következő rend szerint:

 • Minden szombaton és vasárnap
 • 2018-ban az alábbi ünnepnapokon és búcsúnapokon:

  Január

  • 01. Szűz Mária, Isten Anyja (parancsolt ünnep)
  • 06. Vízkereszt (parancsolt ünnep)
  • 07. Urunk megkeresztelkedése

  Február

  • 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony
  • 11. Lourdes-i Szűz Mária jelenése, Betegek világnapja

  Március

  • 19. Szent József, Szűz Mária jegyese
  • 25. Virágvasárnap

  Április

  • 01. Húsvétvasárnap
  • 02. Húsvéthétfő
  • 08.  Isteni Irgalmasság vasárnapja
  • 09. Gyümölcsoltó Boldogasszony

  Május

  • 01. Szent József, a munkás
  • 13. Urunk mennybemenetele
  • 20. Pünkösdvasárnap
  • 21. Pünkösdhétfő
  • 24. Szűz Mária, a keresztények segítsége
  • 27. Szentháromság vasárnapja

  Június

  • 03. Úrnapja, Béke Királynője (templomunk búcsúja)
  • 09. Szűz Mária szeplőtelen szíve
  • 24. Keresztelő Szent János születése

  Július

  • 02. Sarlós Boldogasszony
  • 15. Kármelhegyi Boldogasszony
  • 26. Szent Anna napja

  Augusztus

  • 06. Urunk Színeváltozásának ünnepe
  • 15. Nagyboldogasszony
  • 20. Szent István király ünnepe

  Szeptember

  • 08. Kisboldogasszony
  • 12. Szűz Mária szent neve
  • 14. Szent Kereszt felmagasztalása
  • 15. Fájdalmas Anya ünnepe
  • 23. Erdők királynője  (kápolnánk búcsúja)

  Október

  • 08. Magyarok Nagyasszonya

  November

  • 01. Mindenszentek
  • 02. Halottak napja
  • 04. Szűz Mária, A Mennyország Kapuja (altemplomunk búcsúja)
  • 25. Krisztus Király ünnepe

  December

  • 02. Advent 1. vasárnapja
  • 08. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe
  • 25. Karácsony, Jézus születése
  • 30. Szent Család ünnepe

Ezeken az ünnepeken – természetesen a mozgó ünnepek dátuma évente változhat – mindig meg vannak tartva a szentmisék.

Az adott cikk linkje: http://www.falloskutikapolna.hu/index.php/miserend/